Ś.P. Danuta Lapis

Dnia 2 XII 2019 r. dopadła mnie wiadomość o śmierci mojej mamy Danuty Lapis. W związku z tym tego i następnego dnia zająłem się związanymi z tym formalnościami.

Dnia 6 XII 2019 r odbył się pogrzeb na cmentarzu św. Krzyża w Gnieźnie.

Uroczystości pogrzebowe koncelebrowali ks. proboszcz z par. o. Maksymiliana Kolbe w Gnieźnie i ks. Paweł Błochowiak – mój kuzyn, a chrześniak mojej mamy. Oprawę zapewniła firma pogrzebowa Żurawski z Gniezna (z chóralnie odśpiewanym na koniec uroczystości na dwa głosu utworem „Czarna Madonna”), a zapoczątkowała ją pieśń odśpiewana przez zespół Retro, w którym wcześniej występowała moja mama.

W uroczystościach uczestniczyli nadto: rodzina (bliższa i dalsza), jej sąsiedzi, znajomi, koleżanki i koledzy, przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej Nr 5 (w której mama uczyła) – z pocztem sztandarowym, a z mojej pracy – kol. Krzysztof Szymoniak z UAM.

Mowy końcowe wygłosili (w kolejności wystąpień): przedstawicielka SP nr 5, przedstawicielka chóru Retro, mój brat Marek Lapis (w imieniu swoim i moim).

Następnie ok. 30 osób uczestniczyło w pogrzebinach.

Poniżej zamieszczam harmonogram zamówionych Mszy Świętych w intencji ś.p. Danuty Lapis

LP Data Godz. Miejsce Od:
1 1 I ’20 (ŚR) 11:00 Dąbrówka Kościelna siostry Zuzanny z mężem
2 5 I ’20 (N) 12:30 ul. Kwiatowa 7; G-no (par. o. Kolbe) brata Adama z żoną
3 8 I ’20 (ŚR) 18:30 Fara, G-no zespołu „Retro”
4 15 I ’20 (ŚR) 18:30 Cicha 3, G-no (par. Bł. Bogumiła) koleżanek: Małgorzaty Jóźwiak i Renaty Ciesielskiej
5 2 II ’20 (N) 18:00 Katedra, G-no rodziny Jankowskich i Tomczaków
6 5 II ’20 (ŚR) 18:30 Fara, G-no rodziny Warchałów
7 8 II ’20 (SO) 18:00 Piaski k. Kruszwicy chrześniaka ks. Pawła z mamą
8 11 II ’20 (WT) 18:00 ul. Kwiatowa 7; G-no (par. o. Kolbe) sąsiadów z ul. Budowlanych
9 16 II ’20 (N) 20:00 Koziegłowy k. Poznania syna Marka z rodziną
10 27 II ’20 (CZ) 18:00 ul. Kwiatowa 7; G-no (par. o. Kolbe) sąsiadów z ul. Budowlanych
11 28 II ’20 (PT) 18:00 Kiszkowo (św. Jana Chrzciciela) brata Leszka z rodziną
12 1 III ’20 (N) 18:00 Katedra; G-no Katarzyny Jankowskiej i Magdaleny Kuleckiej
13 15 III ’20 (N) 12:30 ul. Kwiatowa 7; G-no (par. o. Kolbe) syna Włodka z żoną
14 21 IV ’20 (WT) 18:00 par. Radzyma Gaudentego; G-no siostry Krystyny z mężem i córką Lidią z jej rodziną
15 26 IV ’20 (N) 12:30 ul. Kwiatowa 7; G-no (par. o. Kolbe) Eugenii Budziszewskiej z rodziną
16 6 V ’20 (ŚR) 17:00 kościół garnizonowy; G-no koleżanek i kolegów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego
17 8 V ’20 (PT) 17:00 kościół garnizonowy; G-no emerytowanych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 5
18 11 V ’20 (PN) 17:00 kościół garnizonowy; G-no Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 5
19 12 V ’20 (WT) 18:00 par. Radzyma Gaudentego; G-no brata Jana