Program wyborczy

Stowarzyszenie „Niezależni dla Powiatu”

 • Powiat wspólnie z 17 gminami, to nasz dom, miejsce pracy, teren inwestycji. Znamy jego potrzeby, aspiracje, ale też kłopoty i uciążliwości.
 • Powiat nie potrzebuje partyjnych sporów, tylko twórczej debaty i współpracy dla dobra jego mieszkańców, budujących społeczeństwo obywatelskie.
 • Współpraca między szczeblami samorządu – gminami, powiatem i województwem, jest nie tylko ustawowym obowiązkiem, ale też życiową koniecznością. Nie odbiera samodzielności, wzmacnia inicjatywy.
 • Powiat i nasze gminy potrzebują zgodnej współpracy z Poznaniem i Poznań nas potrzebuje. Musimy modernizować  metropolię, z której wszyscy będziemy dumni i zadowoleni.
 • Dlatego potrzebujemy wspólnej sprawnej komunikacji i sieci dróg.
 • Dlatego potrzebujemy inwestycji przynoszących miejsca pracy i zyski z podatków.
 • Dlatego potrzebujemy dobrych szkół średnich i zawodowych, nastawionych na kształcenie dla naszego rynku pracy.
 • Naszego wsparcia potrzebuje polityka społeczna oraz inicjatywy kulturalne, edukacyjne i ekologiczne.
 • Nasze dzieci i my potrzebujemy masowego, powszechnie dostępnego sportu i turystyki.
 • Dostęp do lekarza specjalisty nie może wiązać się z podróżą do Poznania. Szpital powiatowy  musi być przedmiotem szczególnej troski.
 • Nasi bliscy, nasze domy i interesy muszą być bezpieczne, potrzebujemy sprawnej policji, straży pożarnej, szczególnie ochotniczej.
 • Nasz urząd musi być otwarty na obywatela, musi mu życzliwie pomagać w załatwianiu codziennych spraw. Pomoc społeczna musi być skuteczna i dobrze adresowana.

Czego szczególnie potrzebują nasze miasta i gminy (Komorniki, Luboń i Puszczykowo)? 

 • Wiem, jak ważne jest to, czym oddychamy. Choć żyjemy na obszarze „zielonych płuc aglomeracji poznańskiej” (czyt.: Wielkopolskiego Parku Narodowego), to jednak coraz częściej żyjemy w oparach dymu i widujemy ludzi w maskach antysmogowych. Dlatego chcę aktywnie walczyć ze smogiem na naszym terenie.
 • W każdej z naszych gmin/miast żyje po kilkadziesiąt osób. W takiej sytuacji dostęp do lekarza każdej specjalności w każdej gminie jest oczywisty. Będę dążyć do osiągnięcia tego stanu.
 • Połączenie naszych miejscowości gęstą siecią ścieżek rowerowych, w dobie nasilającego się ruchu pojazdów mechanicznych jest dla mnie czymś zgoła oczywistym.
 • Udrożnienie komunikacji samochodowej, poprzez bezkolizyjne skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi, czy wprowadzenie ruchu okrężnego na newralgicznych skrzyżowaniach (czyli tzw. rond) – to kolejny mój priorytet.
 • Uważam, ze potrzeba nam więcej planowości w urbanizacji naszych terenów. STOP „dzikiego zachodu” w tym zakresie! Urbanizacja powinna być zgodna z charakterem danego obszaru: wiejskiego (gmina Komorniki), wypoczynkowego/rekreacyjnego, czy letniskowego (Puszczykowo).
 • Dzieci – to nasz skarb. Zaoferujmy im możliwość odpowiedniego rozwoju i aktywnego spędzania wolnego czasu (wolontariat, półkolonie, sport, turystyka).
 • Pracuję w szkole dla osób niepełnosprawnych, jestem po (m.in.) pedagogice leczniczej. Uważam, ze trzeba znosić bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz otoczyć szczególna troską (zdrowotną, opiekuńczą, kulturalną) naszych seniorów.
 • W końcu, jako że jestem „oświatowcem” – chciałbym uaktywniać się w tym obszarze. Jako radny będę zabiegać, aby nasze dzieci nie musiały dojeżdżać do dobrych liceów do Poznania, lecz abyśmy mogli zapewnić im skuteczną naukę na tym poziomie u nas – w Luboniu, Puszczykowie i w gminie Komorniki.

Włodzimierz Lapis