4. Obecny rok pracy

W tym roku szkolnym pracuję na UAM w Poznaniu (moje główne miejsce pracy) na 1 etat, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza na 1,5 etatu, w Technikum TEB – Edukacja na 1 etat, kończę studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera” oraz rozpoczynam odbywanie stażu na nauczyciela dyplomowanego.

W związku z pracą na UAM:

 1. 27 IX 2019 – uczestniczę w Nocy Naukowców w Collegium Novum
 2. 28 IX 2019 – uczestniczę w konferencji naukowej „OSOBA I DZIAŁO o. Jan W. Góra OP”
 3. 28 IX 2019 – z rąk prof. dr hab. Karoliny Gortych-Michalak, w imieniu Komisji Dziekana WN ds. działalności zakładów, pracowni i specjalności byłego Instytutu Językoznawstwa, uzyskuję najserdeczniejsze podziękowania za trud i poświęcenie swojego czasu, które mają charakter wolontariatu i odbywają się kosztem życia prywatnego. Chodzi o czynne przyczynienie się do osiągniętych bardzo dobrych tegorocznych wyników rekrutacji, w wyniku (z mojej strony) opublikowania na Facebooku i Twitterze szeregu postów zachęcających do studiowania u nas (w byłym IJ), a przygotowanych przez innych naszych pracowników
 4. 1 X 2019 – ze stanowiska adiunkta awansuję na stanowisko profesora uczelni 🙂
 5. 7 X 2019 – na mój wykład monograficzny „Humanistyka cyfrowa” zgłosiło/zapisało się 20 osób
 6. 14 X 2019 – na mój wykład monograficzny „Humanistyka cyfrowa” zgłosiło/zapisało się kolejnych 11 osób
 7. 16 X 2019 – odbieram pismo od rektora zmieniające warunki mojego zatrudnienia od dnia 1 X 2019 r.:
  – stanowisko: profesor uczelni (awans),
  – miejsce wykonywanie pracy: Wydział Neofilologii (to akurat bez zmian),
  – wynagrodzenie zasadnicze: (podniesione),
  – grupa pracownicza: pracownik badawczo-dydaktyczny (to samo pod inną nazwą)
 8. 14 X 2019 – kolejne 2 osoby zgłosiły/zapisały się na mój wykład monograficzny „Humanistyka cyfrowa”
 9. 22 XI 2019 – uczestniczę w spotkaniu z panią dziekan, podczas którego prof. dr hab. Władysław Zabrocki zostaje przez przyszłych członków Katedry Metodologii Lingwistyki (w tym przeze mnie) pozytywnie zarekomendowany jako jej przyszły kierownik. Moje gratulacje!
 10. 19 XII 2019 – dostaję mail od swego szefa:
  Moi drodzy,
  z radością informuję, że JM Rektor UAM wydał zarządzenie z datą 17.12. 2019 o strukturze Wydziału Neofilologii ( przesyłam w załączniku ). Katedra Metodologii Lingwistyki stanowi integralna część tej struktury 🙂
  Pozdrawiam serdecznie i przesyłam najlepsze życzenia świąteczne,
  Władysław Zabrocki
 11. 31 XII 2019 – kończę pracę w Zakładzie Logiki Stosowanej
 12. 1 I 2020 – zaczynam pracę w Katedrze Metodologii Lingwistyki
 13. 7 I 2020 – dzisiaj prof. dr hab. Władysław Zabrocki odebrał od Pani Dziekan powołanie na kierownika Katedry Metodologii Lingwistyki (w której pracuję). Mam więc Szefa 🙂
 14. 31 I i 4 II 2020 – uczestniczę w zebraniach w sprawie nowego kierunku prowadzonego przez KML, na drugim prezentuję proponowaną przeze mnie nazwę tego kierunku („multilingwistyka”, druga – wcześniej zaproponowana w mailu – to „e-lingwistyka”

W Specjalnym Ośrodku im. Z. Tylewicza w Poznaniu uczestniczyłem w następujących szkoleniach:

 1. 3 IX 2019 – O akceptowaniu innych osób i o integracji (Elżbieta Olszak), O niepełnosprawności ruchowej (Kinga Reszel), O autyzmie (Elżbieta Olszak), O dobrej atmosferze w Ośrodku (Cyprian Konieczny), O organizacji ochrony zdrowia w Ośrodku (Lidia Bede)
 2. 15 X 2019 – Uczestniczę w „Konferencji naukowo-szkoleniowej: Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną w przestrzeni społecznej. Teoria i praktyka”.
 3. 17 XII 2019 – uczestniczę w szkoleniu „Model oceniania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

Mój udział w życiu kulturalnym w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu:

 1. 3 IX 2019 – Dzień integracji Ośrodka; w ramach tzw. „zajęć rotacyjnych” przygotowuję i prowadzę zajęcia „Matematyka na wesoło” (100 minut); opiekuję się klasą 1a
 2. 14 X – w „Dniu nauczyciela” uczestniczę w konkursie wiedzy o szkole na jej 100-lecie oraz w uroczystości pasowaniu pierwszoklasistów wraz z projekcją filmu o historii i osiągnięciach Ośrodka
 3. 18 X 2019 – organizuję Szkolne Koło Dyskusyjne
 4. 25 X 2019 – uczestniczę w Dniu biblioteki
 5. 25 X 2019 – uczestniczę w projekcie BohaterON – tworzenie kartek dla powstańców warszawskich

Ponadto w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu:

 1. 30 VIII 2019 – uczestniczę w Radzie Pedagogicznej Ośrodka
 2. 1 IX 2019 – rozpoczynam staż na nauczyciela dyplomowanego
 3. 11 IX 2019 – w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu rozpoczynam praktykę w związku z realizowanymi w WSB studiami podyplomowymi „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera”
 4. 16 IX 2019 – w związku ze stażem na nauczyciela dyplomowanego składam Dyrekcji swój plan rozwoju na najbliższy rok i 9 miesięcy
 5. 20 IX 2019 – rozpoczynam współpracę z biblioteką Ośrodka
 6. 25 IX 2019 – otrzymuję skierowaną tylko do mnie korespondencję od przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza
 7. 1 X 2019 – zapisałem się na „Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową: Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną w przestrzeni społecznej. Teoria i praktyka.” (termin: 15 X 2019)
 8. 4 X 2019 – Ośrodek odbiera dyplom i odznakę „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, w wyniku starań ze strony mojej i kol. Mateusza Hurysza: https://tenpoznan.pl/najlepsze-szkoly-i-najlepsi-nauczyciele-w-wielkopolsce/
 9. 7 X 2019 – dostrzegam się na zdjęciu na stronie głównej Ośrodka

 10. 8 X 2019 – pani dyr. E. Olszak zatwierdza mój plan stażu na nauczyciela dyplomowanego
 11. 14 X 2019 – w związku z odbywanymi studiami podyplomowymi kończę praktykę w SOSW im. Z Tylewicza w Poznaniu
 12. 18 X 2019 – Z odbytych praktyk, od ich opiekunki p. mgr Doroty Cichockiej otrzymuję ocenę celującą
 13. 22 X 2019 – przekazuję puzzle (z marszałkiem Piłsudskim) na nagrodę za zajęcie 1. miejsca w konkursie o historii Ośrodka
 14. 8 XI 2019 – wraz z jednym uczniem ratuję innego ucznia, który zasłabł w zamkniętej toalecie
 15. 11 XI 2019 – zadaję pytanie organizatorce dwóch wakacyjnych konkursów fotograficznych o składy ich jury oraz o kompetencje ich członków w zakresie fotografii
 16. 20 XI 2019 – w WSB zdaję dziennik praktyk (które odbywałem w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu)
 17. 26 XI 2019 – w gabinecie dyrektorskim dowiedziałem się, że zadawanie pytań o kompetencje jury do wydawania werdyktów (bez względu na to czy członkowie tego jury są w tym względzie kompetentni, czy też nie) jest nie na miejscu, jak i że zaledwie oczekiwanie godnego odnoszenia się do mnie drugiej osoby może być nie na miejscu, a nawet może być potraktowane jako mobbing z mojej strony (nawiasem mówiąc, ciekawe czego się jeszcze dowiem w swoim życiu…)
 18. 29 XI 2019 – w WSB zdaję pracę dyplomową poprzedniego dnia pozytywnie zatwierdzoną przez moją promotorkę
 19. 1 XII 2019 – zdałem sobie sprawę, że od niektórych osób trudno jest liczyć na stosowne zachowanie – stąd też (zgodnie z życzeniem p. Dyrektor) odstępuję od oczekiwania takiej postawy od jednej z pracownic (zważywszy nawet, że było to zaledwie bierne oczekiwanie z mojej strony)
 20. 7 XII 2019 – w oparciu o wcześniej zdane 2 egzaminy, zdaną pracą dyplomową i dzisiejszą jej obronę – z oceną bardzo dobrą kończę studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera”
 21. 10 XII 2019 – na ręce jednej z koleżanek składam datek na rzecz jednej z emerytowanych nauczycielek
 22. 18 I 2020 – uczestniczę w studniówce
 23. 23 I 2020 – uczestniczę w obchodach 20-lecia jednego z uczniów (Michała Ż.)
 24. 3 II 2020 – uczestniczę w szkoleniu „IPET w świetle obowiązujących przepisów” (zorganizowanym przez portal epedagogika.pl)
 25. 19 II 2020 – odbieram świadectwo ukończonych w zeszłym roku studiów podyplomowych:

Moja praca w Technikach TEB-Edukacja:

 1. 30 VIII 2019 – uczestniczę w Radzie Pedagogicznej
 2. 2 IX 2019 – 2 razy uczestniczę w rozpoczęciu roku szkolnego (odpowiednio dla klas pierwszych oraz starszych)
 3. 29 X 2019 – przekazuję TEB-Edukacja 2 pomysły na poszerzenie oferty edukacyjnej
 4. 11 XII 2019 – na prośbę pedagog szkolnej sporządzam pismo – informację odnośnie funkcjonowania na lekcji i zachowania jednej z uczennic, potrzebne do opinii dla poradni P-P.
 5. 19 XII 2019 – jestem częstowany jedzeniem wigilijnym

Inne:

 1. 5 IX 2019 – w kinie jestem na seansie filmu „Polityka”
 2. 6 IX 2019 – skończyłem pisać książkę „Logika w dowcipach”
 3. 16 IX 2019 – uczestniczę w warsztatach „Lekcje informatyki bez komputera – kolorowanie grafów i szyfrowanie”
 4. 26 X 2019 – jako gość specjalny uczestniczę w inauguracji XVII edycji Akademii Sukcesu. Prowadzę wykład inauguracyjny („Leonardo da Vinci – człowiek renesansu i mój wzór do naśladowania”) oraz rozdaję indeksy młodym studentom (wiek: 7-13 lat).

  Można więc powiedzieć, że zostałem uznany za znaczącą osobę 🙂 Znalazłem też krótką relację filmową z tego wydarzenia, z moim udziałem.
 5. 11 XI 2019 – świętuję Święto Niepodległości

 6. 11 XI 2019 – zapalając świeczkę w latarence symbolicznie oddaję hołd rozstrzelanemu 11 XI 1939 r. mojemu dziadku – por. Janowi Lapisowi – dowódcy obrony cywilnej Kłecka w 1939 r.

 7. 26 XI 2019 – zaczynam pisać tekst „Święta krowa”
 8. 7 XII 2019 – w Poznaniu na Placu Wolności oddaję hołd Szaremu Człowiekowi

 9. 8 XII 2019 – wsparłem Nadię (zobacz na www.siepomaga.pl)
 10. 6 I 2020 – natrafiłem w Internecie na moje auto na google maps (czwarte w lewym rzędzie, zielone)
 11. 12 I 2020 – wsparłem WOŚP
 12. 12 I 2020 – w auli UAM uczestniczę w Koncercie Noworocznym UAM. Występują: Chór Kameralny UAM, Orkiestra Kameralna UAM, Chór Akademicki UAM

W związku ze śmiercią mojej mamy ś.p. Danuty Lapis:

 1. 2 XII 2019 wieczór – dowiaduję się najpierw od sąsiadki, a następnie od brata o śmierci mojej mamy; jadę do Gniezna, gdzie zastaję jej ciało w pokoju, zamawiam firmę pogrzebową Żurawski, jadę na policję złożyć zeznania i na pogotowie po kartę zgonu
 2. 3 XII 2019 – kontynuuję czynności związane ze śmiercią i pogrzebem: ponownie jestem na policji, na pogotowiu; następnie: w Urzędzie Miasta, w zakładzie pogrzebowym, u ks. proboszcza, na cmentarzu (spotkanie z kamieniarzem), u administracji cmentarza, w restauracji (w sprawie stypy); wykonuję też sporo telefonów – powiadomień o śmierci i w sprawie umówień na stypę
 3. 6 XII 2019 (Mikołajki) – jestem na uroczystościach pogrzebowych (uczestniczy w nich przedstawiciel tylko jednego z moich pracodawców – z UAM); w domu sporządzam w internecie spis zamówionych Mszy Świętych
 4. 1 I 2020 – jestem na Mszy Świętej w intencji mojej mamy w Dąbrówce Kościelnej

Pochwały, rekomendacje, odznaczenia, gratulacje i podziękowania oraz otrzymane akty wdzięczności i uznania:

 1. 3 IX 2019 – podczas Dnia integracji Ośrodka otrzymuję wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Zaczytani” – otrzymuję wyróżnienie za poniższe zdjęcie:

  oraz upominek za udział w konkursie fotograficznym „Zatrzymać ulotne”, z poniższym zdjęciem:

  Zwycięskie prace możesz zobaczyć na stronie SOSW, gdzie znajdują się następujące (m.in. dla mnie) gratulacje: „Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! B.Nowak”
 2. 8 IX 2019 – koleżanka z pracy na UAM p. dr Dorota Lipowska, w związku z moja działalnością pisarską, napisała do mnie: „Zazdroszczę pracowitości – i jak znajdujesz tyle czasu, żeby tyle książek naraz opracowywać?! Brawo Ty!”. Cóż? – BRAWO JA! 🙂
 3. 25 IX 2019 – pan A.T. [ochrona danych osobowych!] napisał do mnie: „(…) bardzo chciałem Panu podziękować za przygotowanie i udostępnienie podręcznika „Matematyka dla laika”. Jest to świetna pozycja dla osób, które, podobnie jak ja, nie mają możliwości uczenia się matematyki bezpośrednio od osób od siebie mądrzejszych, a zależy im bardzo na poznaniu zasad tej dziedziny nauki i pogłębianiu jej rozumienia. Bardzo cieszę się, że podczas szukania materiałów do rozpoczęcia mojej przygody z matematyką akademicką, natrafiłem właśnie na Pana.”
 4. 11 X 2019 – w Ośrodku jako jeden z nielicznych zostaję wyróżniony jako „przyłapany z książką” (kroku dotrzymuje mi niewiele osób)
 5. 14 X – w Ośrodku w „Dniu nauczyciela” otrzymuję liczne serdeczne i szczere życzenia tak od uczniów jak i od ich rodziców.
 6. 14 X – w Ośrodku kol. Mateusz Hurysz wręcza mi prezent z okazji mojej profesury na Uczelni 🙂
 7. 17 X 2019 – od Prezesa Zarządu firmy EVER Sp. z o.o. Marka Bigaja, otrzymuję „gratulacje i wyrazy uznania za całokształt dorobku i pracy edukacyjnej i pedagogicznej”
 8. 22 X 2019 – w Ośrodku na tablicy dostrzegam podziękowanie dla Ośrodka za zbiórkę pieniędzy na karmę dla zwierząt dla schroniska, do której też się przyczyniłem
 9. 22 X 2019 – w Ośrodku dostrzegam tablicę pamiątkową – z podziękowaniem dla mnie: „W hołdzie i podziękowaniu tym wszystkim, którzy tworzyli historię naszego Ośrodka – swoim sercem, cierpliwością, talentem i pracą przyczynili się do jego rozwoju…”
 10. 7 XII 2019 – jedna z koleżanek pisze do mnie: „Włodku, bardzo ci dziękuję a dzisiejszą życzliwość w czasie egzaminu. Dobrze wiedzieć, że wokół siebie ma się życzliwych ludzi. Pozdrawiam”
 11. 13 XII 2019 – jestem pod wrażeniem Młodzieży: podczas gdy nikt z kadry nauczycielskiej nie był (jako delegacja) na pogrzebie mojej mamy, uczniowie klas trzecich, z którymi to nie mam zajęć z matematyki, lecz jedynie zajęcia rewalidacyjne, zaprosili mnie nie na swoją studniówkę; byłem bardzo wzruszony
 12. 16 XII 2019 – pani Dyrektor w skierowanym do mnie piśmie pisze:
  1) Wyrażam za tę aktywność wdzięczność i cenię postawę kolegi.
  2) Kolega przedstawia siebie jako osobę o dużej kulturze. Przykład godny naśladowania.
  3) Kolega ma osobiste przekonanie o wysokiej wartości własnej, dyrekcja tej ocenie, jak dotąd nie zaprzecza.
 13. 17 XII 2019 – otrzymuję kalendarz od jednego z uczniów Ośrodka
 14. 24 XII 2019 – jeden z uczniów pisze do mnie:
  Specjalnie dla żartobliwego, pomysłowego i wręcz poczciwego matematyka i profesora nauk humanistycznych chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
  Życzę panu profesorowi zdrowia, owocnych efektów pracy jako nauczyciel matematyki i wykładowca na uniwersytecie, szczęścia, udanych świąt z pana rodziną w Polsce, żeby pańskie żarty były wręcz paradne niż takie zafrasowane, żeby pan profesor się nie poddawał w sytuacjach kryzysowych oraz aby pan nadal zaskakiwał uczniów taką a nie inną metodą nauczania.
  Życzenia składał pański uczeń matematyki [tu następuje podpis]
 15. 3 I 2020 – dowiaduję się, że 6 XII 2018 r. zostałem nazwany przez dwie bardzo ważne osoby w Instytucie Językoznawstwa „osobą o niezwykłej sile przebicia”. Dziękuję 🙂
 16. 17 I 2020 – otrzymuję kalendarz i zeszyt od mamy jednego z uczniów Ośrodka
 17. 28 I 2020 – otrzymuję mail od jednej ze studentek:
  Szanowny Panie Profesorze,
  z przykrością muszę poinformować, że nie podejdę do egzaminu z humanistyki cyfrowej. Po rozmowie z dr. Kidą okazało się, że punktacja ECTS wykładów i konwersatoriów monograficznych w tym roku uległa zmianie, przez co musiałam zrezygnować z kilku, wybranych już na początku semestru zimowego, fakultetów. Niemniej jednak chciałam przekazać, że zajęcia były bardzo ciekawe, a poznane narzędzia znalazły już swoje zastosowanie w przygotowywaniu coraz to ciekawszych prezentacji 🙂
  Pozdrawiam serdecznie,
  [imię i nazwisko] studentka etnolingwistyki II rok II stopnia
 18. 28 I 2020 – otrzymuję SMS od jednej ze studentek:
  Szanowny Panie Profesorze,
  piszę w sprawie fakultetu „Humanistyka Cyfrowa”. Z przykrością muszę Pana Profesora poinformować o mojej rezygnacji z tego miłego przedmiotu. Po zawirowaniach administracyjno-usosowych okazało się, że studenci 5. roku muszą zrobić tylko trzy fakultety zamiast pięciu. Okazało się to na tyle późno, że na chwilę obecną mam już zaliczone wszystkie fakultety.
  Może w przyszłości będę miała przyjemność uczestniczyć w jakichś zajęciach prowadzonych przez Pana Profesora, kto wie!
  Z wyrazami szacunku
  [imię i nazwisko]
 19. 2 II 2020 – od prof. Krystyny Tuszyńskiej, wraz ze współpracownikami z KLM otrzymuję maile:
  Koleżanki i Koledzy,
  Podoba mi się „multilingwistyka” (trochę jak „multiwitamina”;-)), pytanie: Czy będzie to czytelne dla maturzysty? Nie mniej jednak, musimy ostro wyróżnić się od nazw w ILS -ie.
  Multi – podoba mi się, bo to nazwa, która informuje, że student otrzyma sporą pigułkę nauk lingwistycznych, która da mu narzędzia do pracy zawodowej. Przemyślmy nazwę Włodka, proszę.
  Pozdrawiam
  Krystyna

  Też jeszcze myślałam nad „multilingwistyką” i przychylam się do opinii Włodka: to hasło, które sprawi, że zaczną czytać, co to takiego. I jest bardzo trendy, moim zdaniem.
  Krystyna

„Kwiatki”, które udało mi się „zerwać” w tym roku, czyli trochę rozrywki:

Ostatnio wydałem książkę „Matematyka praktyczna dla uczniów i dorosłych