3. Poprzedni rok pracy

W tym roku szkolnym pracuję na UAM w Poznaniu (moje główne miejsce pracy) na 1 etat i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza na 1,2 etatu.

W związku z pracą na UAM:

 1. 25 IX 2018 – dowiaduję się, że należę do grupy zawodowej (naukowcy) cieszącej się bardzo wysokim stopniem zaufania społecznego w Polsce
 2. 25 X 2018 – na Radzie Wydziału stałem się członkiem Potężnej Grupy (sic!) – jest to nazwa nadana przez prof. Nowaka nieformalnej grupie do której należę (w związku z moją „walką” na rzecz przywrócenia w IJ poprawnych stosunków i postaw pracowniczych)
 3. 18 XII 2018 – zeznaję w sprawie nierównego traktowanie Roberta Bieleckiego przez P.W.
 4. 19 XII 2018 – biorę udział w seminarium Zakładu Logiki Stosowanej: W pogoni za meksykańskim macho – metodologiczne poszukiwania znaczenia, głosi mgr Justyna Tomczak-Boczko (nowa doktorantka w Zakładzie Logiki Stosowanej)
 5. 2 I – Rektor UAM znosi Instytut Językoznawstwa, w wyniku czego mój Zakład Logiki Stosowanej zostaje podłączony bezpośrednio pod Wydział Neofilologii
 6. 30 I 2019 – uczestniczę w zebraniu organizacyjnym ZLS, którego celem jest wypracowanie stanowiska ZLS wobec zmian organizacyjnych w UAM
 7. 7 II 2019 – najpierw uczestniczę w spotkaniu pracowników Zakładu Logiki Stosowanej z Komisją d/s zarządzania jednostkami po byłym Instytucie Językoznawstwa, a następnie w zebraniu całego ex-instytutu dot. naszej przyszłości
 8. 28 II 2019 – uczestniczę w obowiązkowym szkoleniu w zakresie EZD
 9. 28 II 2019 – uczestniczę w Zebraniu Naukowym ex Instytutu Językoznawstwa UAM; dr hab. Robert Bielecki rozprawia na temat: Zdanie w łonie zdania – nexus partycypialny w języku fińskim, estońskim i litewskim
 10. koniec III 2019 – przygotowuję sylabus dla językoznawstwa komputerowego do przedmiotu „Wstęp do lingwistyki matematycznej i przetwarzania języka naturalnego”
 11. 10 IV 2019 – biorę udział w wykładzie prof. Jarosława Włodarczyka „Kosmos Szekspira: między historią astronomii a humanistyką cyfrową”, organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UAM
 12. 17 IV 2019 – zostaje zatwierdzony dokument orzekający, że od 1 X 2019 będę profesorem UAM
 13. 8 V 2019 – przekazuję Zakładowi Logiki Stosowanej zegar elektroniczny z kalendarzem i termometrem
 14. 8 i 15 V 2019 – biorę udział w dwudniowym szkoleniu (4 + 4 godz.) o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, zorganizowanym przez i na UAM: Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej. Cel szkolenia: dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w pracy dydaktycznej ze studentami przejawiającymi nietypowe, bądź nieadekwatne zachowania oraz ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; rzecz tyczy się: (1) studentów z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, (2) z zespołem Aspergera i autyzmem, (3) z lękiem przed egzaminami lub przed wystąpieniami publicznymi, (4) studentów agresywnych, (5) z problemami ze skupieniem się lub problematycznym perfekcjonizmem (6) jak i z innymi problemami psychicznymi, które utrudniają ich studia lub pracę wykładowcy.
  Prowadzący szkolenie: mgr Szymon Hejmanowski – Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania dla Studentów UAM, mgr Bas van der Ham – St. wykładowca, Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydziału Anglistyki
 15. 15 V 2019 – z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, na zaproszenie JM Rektora UAM prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego, w Auli UAM uczestniczę w uroczystej gali – prezentacji wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski dwóch monet kolekcjonerskich (złotej i srebrnej). Wydarzenie uświetnił koncert Katarzyny Cerekwickiej z zespołem, w którym też uczestniczyłem.
 16. 22 V 2019 – dla Kulturowego Koła Naukowego przy IFG UAM głoszę wykład zatytułowany „Rewolucja cyfrowa w humanistyce jako realna szansa tak dla humanistyki, jak i samych humanistów”
 17. 30 V 2019 – uczestniczę w zabraniu założycielskim „Katedry Metodologii Lingwistyki”. Jestem członkiem-założycielem 🙂
 18. 9 VI 2019 – przejmuję na siebie obowiązek prowadzenie po byłym IJ strony WWW i mediów społecznościowych, do końca IX 2019 r.

W Specjalnym Ośrodku im. Z. Tylewicza w Poznaniu uczestniczyłem w następujących szkoleniach:

 1. 4 IX 2018 – uczestniczę w 4 szkoleniach: o epilepsji, o autyzmie, o zaburzeniach emocjonalnych, o zaburzeniach ruchowych
 2. 29 IX 2018 – odbyłem szkolenie „Podstawy programowania oraz możliwości wykorzystania go do realizacji eksperymentów matematycznych” (realizowanego przez Fundację Vitruvio, w ramach projektu „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”)
 3. 4 X 2018 – uczestniczę w warsztatach prowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: „WOKÓŁ NIENAWIŚCI: stereotypy, hejt i mowa nienawiści, dyskryminacja”
 4. 30 X 2018 – uczestniczę w szkoleniu „Elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy” (5 godzin dydaktycznych)
 5. 31 X 2018 – uczestniczę w szkoleniu „Ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowych”
 6. 13 XI 2018 – uczestniczę w szkoleniu „Inicjatywy proeuropejskie”, czyli „programy i inicjatywy UE skierowane do ludzi młodych”, prowadzonym przez p. Magdalenę Lanartowicz
 7. 21 III 2019 – uczestniczę w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej
 8. 29 IV 2019 – uczestniczę w radzie szkoleniowej – szkolenie maturalne

Mój udział w życiu kulturalnym w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu:

 1. 3 IX 2018 – uczestniczę w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
 2. 4 IX 2018 – uczestniczę w Dniu Integracji
 3. 15 X 2018 – uczestniczę w Dniu Patrona, Obchodach Dnia KEN oraz w benefisie p. Barbary Półrolniczak
 4. 23 X 2013 – uczestniczę w spotkaniu z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w ramach projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki”
 5. 30 X 2018 – uczestniczę w spotkaniu „Muzeum bez murów” organizowanym przez Muzeum Etnograficzne z Poznania, dotyczącym symboliki strojów ludowych
 6. 6 XI 2018 – uczestniczę w spotkaniu „Muzeum bez murów” organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego z Poznania, zatytułowanym „Orzeł Biały” – o polskich symbolach narodowych
 7. 9 XI 2018 – uczestniczę w uroczystości Dnia Niepodległości
 8. 4 XII 2018 – uczestniczę w spotkaniu „Muzeum bez murów” organizowanym przez Muzeum Archeologiczne z Poznania, zatytułowanym „Archeolog i jego praca” oraz w „Dniu Kolekcjonera”
 9. 7 XII 2018 – współorganizuję konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz uczestniczę w wycieczce do Multikina na Festiwal Filmowy „Ale Kino”
 10. 11 XII 2018 – uczestniczę w spotkaniu „Muzeum bez ścian” organizowanym przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, pt. „Legenda świętego Mikołaja”
 11. 12 XII 2018 – uczestniczę w zorganizowanym przez siebie spotkaniu z przewodnikiem w związku z Powstaniem Wielkopolskim (2 razy – dla dwóch grup uczniów)
 12. 14 XII 2018 – uczestniczę w uroczystości z okazji 100- lecia Powstania Wielkopolskiego
 13. 21 XII 2018 – uczestniczę w spotkaniu świątecznym dla pracowników Ośrodka, w tym jestem na (wystawianym przez uczniów) przedstawieniu „Opowieść wigilijna” oraz koncercie kolęd
 14. 8 I 2019 – uczestniczę w spotkaniu „Muzeum bez ścian” zorganizowanym przez Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, a poświęconym firmie Matell i jej lalkom – Barbie i Kenowi
 15. 5 II 2019 – uczestniczę w spotkaniu „Muzeum bez ścian” zorganizowanym przez Muzeum-Pałac w Rogalinie, a dotyczącym historii rodu Raczyńskich
 16. 14 II 2019 – biorę udział w imprezie: „Projekt Walentynki 2019”
 17. 20 II 2019 – współorganizuję Dzień Języka Ojczystego
 18. 25 II 2019 – uczestniczę w wycieczce do kina – nagrodzie w konkursie na wystrój sali dla oddziału 1B; film „O psie który wrócił do domu”
 19. 12 III 2019 – prowadzę zorganizowany przez siebie Dzień Matematyki oraz uczestniczę w spotkaniu „Muzeum bez Ścian” prowadzonym przez Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, a tyczącym się osoby Bartosza z Piekieł
 20. 22 III 2019 – pomagam w organizacji rekolekcji
 21. 1 IV 2019 – biorę udział w imprezie „Prima Aprilis w Ośrodku”
 22. 30 IV 2019 – biorę udział w uroczystości pożegnania maturzystów (prowadziłem klasę 3Lb – 4 uczniów, wszyscy uzyskali promocję)
 23. 28 V 2019 – uczestniczę w wycieczce do kina oddziału 1B, zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka
 24. 10 VI 2019 – uczestniczę w wycieczce oddziału 1B do Starego ZOO oraz do kręgielni
 25. 11 VI 2019 – uczestniczę w koncercie muzyczno-baletowym
 26. 14 VI 2019 – jako opiekun uczestniczę w wycieczce oddziału 2Sb do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Ponadto w SOSW:

 1. 1 X 2018 – w UM Poznania odbieram pismo – zaświadczenie, że jestem nauczycielem mianowanym z dniem 1 IX 2018 r.
 2. 29 III 2019 – w gabinecie dyrekcji jedna z nauczycielek przeprasza mnie za swe dotychczasowe niecne zachowanie względem mnie (wielokrotne lekceważenie mnie, pomówienie mnie przed dyrekcją, niekulturalne odnoszenie się do mnie – wszystkie bardzo dziwne, kompletnie niezrozumiałe dla mnie zachowania); ten jej dzisiejszy krok względem mnie poczytuję jej jako wielki plus 🙂
 3. 12 IV 2018 – biorę udział w strajku nauczycielskim (symbolicznie tylko 1 dzień, by dać wyraz poparcia dla postulatów, ale i zarazem: (1) wyrazić na spotkaniu strajkowym sprzeciw wobec formy protestu w Ośrodku, biorąc pod uwagę jego specyfikę, a właściwie specyfikę jego podopiecznych, (2) jak i dać do zrozumienie, że ten strajk poniesie porażkę, gdyż rząd się nie ugnie; wśród osób strajkujących niestety nie znalazłem zrozumienia w żadnym z tych aspektów, jednak po czasie okazało się, że „niestety” miałem rację – samo życie)
 4. 17 IV 2019 – „za moimi plecami” zawiązuje się grupa 23 osób do informowania mnie co się dzieje w Ośrodku w związku z moją osobą (ma to związek z osobą, która przepraszała mnie 3 tygodnie wcześniej); jak więc widać: (1) rośnie wrażliwość i solidarność społeczna, (2) a ja oprócz własnego Anioła Stróża mam dodatkowych 23 🙂
 5. 25 IV 2018 – dowiaduję się, że w przyszłym roku szkolnym będę miał ograniczone pensum z obecnego 1,2 etatu do 0,55 etatu (dane na 25 IV 2019; jak się dowiaduję od Dyrekcji – powodem tego stanu rzeczy jest mniejszy nabór od spodziewanego, spowodowany strajkiem – poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają z tego powodu opóźnienie z wydawaniem stosownych zaświadczeń, jak również zawężeniem rejonizacji Ośrodka do Poznania); w związku z tym w ciągu kilku kolejnych dni składam swoje podania o pracę do: TEB Edukacja, VIII LO, XII LO, XIV LO, XXXVII LO, LO przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii, Zespołu Szkół Łączności, Moose Centrum języków obcych
 6. 6 i 8 V 2019 – uczestniczę w obsłudze matury pisemnej
 7. 10 V 2019 – z Mateuszem Huryszem składam dyrekcji propozycję wystąpienia nauczycieli Ośrodka w Familiadzie (w TVP 2), celem reklamy Ośrodka i powstającego Domu Autysty, jak i przekazania pieniędzy z wygranej w całości na ów Dom Autysty
 8. 28 V 2019 – otrzymuję maila zatytułowanego „wzór pisma – umorzenie”, następującej treści: „Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam wzór pisma dla strajkujących nauczycieli, które można składać w sekretariacie.” Mając swoją godność oczywiście nie korzystam z tej „okazji” (jeśli ktoś strajkował, to dobrze wiedział z czym to się wiąże; uważam, że tym bardziej nauczyciele, którzy notorycznie mówią do uczniów o konsekwencjach (ich działań), powinni stosownie się tutaj zachować
 9. 28 V 2019 – dowiaduję się, że wczoraj stosowna kapituła marszałka wielkopolskiego przyznała Ośrodkowi na jego 100-lecie odznakę „Zasłużony dla rozwoju województwa wielkopolskiego”. Jest to zaszczytne wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego. Wniosek do marszałka został wniesiony z mojej inicjatywy, a przygotowany przez kolegę z pracy – pana Mateusza Hurysza.
 10. 29 V 2019 – rozsyłam do wszystkich pracowników Ośrodka informację o pozyskaniu dla Ośrodka odznaki „Zasłużony dla rozwoju województwa wielkopolskiego”
 11. 30 V 2019 – pomogłem jednemu z nauczycieli odzyskać pamięć. Doznał on bowiem głębokiej amnezji – twierdził, że jego imię to wcale nie jego imię. Na szczęście byłem skuteczny 🙂
 12. 31 V 2019 – w ramach zorganizowanej w szkole akcji, przekazuję datek pieniężny na rzecz schroniska dla zwierząt, z którym współpracowała emerytowana p. dyr Grażyna Siczyńska, zmarła 12 IV br, czcząc w ten sposób jej pamięć
 13. 3 i 9 VI 2019 – wypełniam (i oddaję) dwie ogólno-szkolne ankiety, dotyczące: (1) bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie prewencyjnym, (2) zwiększenia wpływyu nauczycieli na funkcjonowanie szkoły
 14. 10 VI 2019 – poprzez dziennik rozsyłam do wszystkich pracowników Ośrodka maila w sprawie występu w Familiadzie
 15. W ciągu roku szkolnego – przekazałem Ośrodkowi dużego pluszowego łosia (dla SP), pluszową pacynkę sowy (sowa jest symbolem Ośrodka), 1 książkę
 16. 26 VII 2019 – w Witkowie uczestniczę w ślubie koleżanki z pracy; Państwu Młodym wręczam prezent, na który zorganizowałem wcześniej zbiórkę w Ośrodku
 17. 1 VIII 2019 – otrzymuję „zawyżoną” pensję; dowiaduję się, że wynik przyznania mi nagrody – wynagrodzenia motywacyjnego w wysokości 150 zł brutto przez 6 miesięcy (co netto daje łącznie ok. 630 zł)
 18. 21 VIII 2019 – do pracowników Ośrodka wysyłam sprawozdanie z wydatkowania zebranych pieniędzy na prezent ślubny
 19. 21 VIII 2019 – okazuje się, że swoim mailingiem poruszyłem sumienia 2 osób 🙂
 20. 23 VIII 2019 – wystosowałem pismo do Dyrekcji Ośrodka w (przykrej) sprawie piętnowania dobra
 21. 26 VIII 2019 – biorę udział w pracy Zespołu ds. programów szkolnych szkół ponadpodstawowych, w zakresie matematyki – liceum i szkoła branżowa
 22. 27 VIII 2019 – biorę udział w pracy Zespołu ds. rekrutacji nowych wychowanków i uczniów
 23. 28 VIII 2019 – biorę udział w pracy Zespołu ds. zmodyfikowania KOZU w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem SPdP) oraz Zespołu ds. doskonalenia zawodowego w profilu nauk ścisłych

1 X 2018 – zapisałem się na (kolejne) studia podyplomowe w WSB: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera” (łączą w sobie dwa kierunki: pierwszy – odnośnie niepełnosprawności intelektualnej i drugi – odnośnie autyzmu i zespołu Aspergera)

Ponadto w WSB uczestniczę w 3 szkoleniach:

 1. 15 II 2019 – Biznes Modeling, czyli rzecz o współczesnych modelach biznesowych (liczba godzin: 4; prowadzący: dr Piotr Ratajczyk)
 2. 15 III 2019 – Emocje w negocjacjach (liczba godzin: 6; prowadzący: Grzegorz Olechniewicz)
 3. 26 IV 2019 – Dlaczego tak trudno przenieść kompetencje z sali szkoleniowej do miejsca pracy i co z tym zrobić? – LETS Intro (liczba godzin: 4; prowadzący: Tomasz Jankowski i dr Marcin Żółtak)

WYBORY do rady powiatu poznańskiego:

 1. 16 X 2018 – w Komornikach uczestniczę w spotkaniu przedwyborczym KWW Głos Mieszkańców
 2. 18 X 2018 – w Komornikach uczestniczę w spotkaniu przedwyborczym KWW PiS (wraz z KWW Głos Mieszkańców – były to jedyne spotkania przedwyborcze w Komornikach)
 3. 21 X 2018 – startuję w wyborach samorządowych na radnego Rady Powiatu Poznańskiego z ramienia stowarzyszenia Niezależni dla Powiatu
 4. 10 XI 2018 – po wyborach samorządowych w których startowałem, do Nowin Komornickich składam tekst z podziękowaniami dla wyborców którzy na mnie głosowali
 5. 24 XI 2018 – w Nowinach Komornickich ukazuje się mój tekst z podziękowaniami dla wyborców, którzy na mnie głosowali w wyborach samorządowych do powiatu
 6. XII 2018 – w Collegium Novum w puncie ksero zostawiam swoje banery wyborcze na rzecz schroniska dla zwierząt

Inne

 1. 19 IX 2018 – odwiedzam Kłecko, Wągrowiec, Las Durowski pod Wągrowcem i Gniezno w związku z przygotowywaną książką o moim dziadku Janie Lapisie; w katedrze w Gnieźnie oddaję hołd księdzu Marianowi Lapis (brat Jana, zmarł 20 VIII 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau) oraz księdzu Kazimierzowi Lapisowi – zmarł we IX lub X 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen), a Janowi Lapisowi w Kłecku (jego miasto rodzinne, miejsce w którym dowodził cywilną obroną we IX 1939 r.), w Wągrowcu (miejsce przetrzymywania w więzienie przed śmiecią) i w Lasach Durowskich (miejsce egzekucji 11 XI 1939 r.)
 2. 5 X 2018 – podpisałem Deklarację Świętego Franciszka
 3. 28 X 2018 – w Wirach nawiedzam na cmentarzu grób Jana Kołodziejskiego (fotografa Solidarności z lat ’80 XX w.) oraz nastolatka przejechanego na przejściu dla pieszych w Wirach; tym samym oddaję im swój hołd
 4. 13 IV 2019 – w Teatrze Wielkim w Poznaniu jestem na operze Giuseppe Verdiego Macbeth w reżyserii Oliviera Fredja (w głównych rolach – Dario Solari i Eliza Kruszczyńska)
 5. 1 V 2019 – w Wielkopolskim Parku Narodowym nawiedzam groby powstańców z 1848 r. i oddaję hołd tym ludziom

Pochwały, rekomendacje, odznaczenia, gratulacje i podziękowania:

 1. Początek X 2019 – otrzymuję poniższą rekomendację:
  Rekomendacja dla pana Włodzimierza Lapisa
  Pana profesora Włodzimierza Lapisa znam bardzo dobrze już od 8 lat. Jak tylko zamieszkał w gminie Komorniki od razu „na całego” bezinteresownie zaangażował się tu w sprawy społeczne. Wydawał pierwszy niezależny od władzy serwis internetowy komorniki.info, jak i pierwszy niezależny od władzy miesięcznik – Kurier Komornicki, opisując w tych mediach tutejsze realia, angażował mieszkańców do aktywności, jak i zabiegał u władzy o poszanowanie mieszkańców i ich praw. Zawsze wszędzie było go pełno, i to mimo pracy na UAM i w swojej firmie. Nade wszystko jednak jest człowiekiem, na którym zawsze można polegać, jest uczciwy, pracowity i prostolinijny. Takich ludzi nam potrzeba! – prawdziwych ludzi dobrej idei, często mimo wielu przeciwności losu, sprawnie i bezinteresownie wdrażanej w czyn.
  Dlatego też z pełnym przekonaniem rekomenduję go jako kandydata na stanowisko radnego powiatu poznańskiego w zbliżających się wyborach samorządowych. Jestem przy tym przekonany, że tego samego zdania jest zdecydowana większość tutejszych mieszkańców, na rzecz których pan profesor Lapis działał.
  Wójt gminy Komorniki w latach 1998 – 2002, radny Sejmiku Województwa Poznańskiego w latach 1990-1994
  mgr Zdzisław Kopczyński
 2. 11 X 2018 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał mi odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” (https://www.umww.pl/odznaka-honorowa). Jest to – jak czytamy w regulaminie – zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą WYBITNY wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.
 3. 16 X 2018 – na Fecebooku ukazał się poniższy wpis na mój temat: Nie miałem nigdy okazji bezpośrednio spotkać się z Panem Włodzimierzem Lapisem ale znam jego legendarne zaangażowanie w sprawy naszej gminy i do dzisiaj władze gminy wspominają Lapisa gdy ktoś przychodzi na posiedzenie komisji… dlaczego? bo to on uświadomił im, że każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczenia w nich.
 4. 22 XI 2018 – na Radzie Wydziału Neofilologii UAM , p. Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wręczyła mi odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Jest to zaszczytne wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego. Pani Kinal w laudacji stwierdziła, że jest pod wielkim wrażeniem mojej działalności i osiągnięć. Powiedziała, że szczegółowo zaznajomiła się z moim dosier, że przeczytała kilka moich prac, że ta nagroda jest głównie za przygotowanie 6.000 osób do egzaminów końcowych oraz za działalność na terenie gminy Komorniki na rzecz lokalnego samorządu i dobra mieszkańców. Po wręczeniu odznaki pani Kinal dodała jeszcze, że zapomniała wcześniej powiedzieć o stworzonych przeze mnie serwisach internetowych. Na sali było ok. 100 osób, w tym Pani Dziekan prof. dr hab. Aldona Sopata, JM Rektor UAM prof. dr hab. Ryszard Naskręcki oraz JM Rektor UAM prof. dr hab. Beata Mikołajczyk. Pan Rektor złożył mi gratulacje, podobnie jak Pani Dziekan w imieniu swoim oraz Rady Wydziału Neofilologii.
 5. 22 XI 2018 – odbieram liczne gratulacje i wyrazy uznania w związku z przyznanym mi odznaczeniem: 1) Włodek Lapis właśnie dostaje odznaczenie przed całą Radą Wydziału!!! „Zasłużony dla Wielkopolski” – PW musi cierpieć, bo mówią o Włodka uczciwości i o działaniach na rzecz praworządności 2) Prawda. dla nas też zaszczyt. ze go mamy wśród nas!!! 3) Władkowi gratuluję serdecznie! A cios dla dyrekcji mocny 😉 Demenko nie raczyła się podnieść, gdy wszyscy wstali. Demenko i Muchowski 4) Brawa dla Włodka! Miałam wrażenie, że p. Dyrektor wręczająca order czytała nasze myśli! 😀 5) WŁODKU, GRATULACIONES!!! 🙂 . Otrzymałem nawet mały prezent.
 6. 2 XII 2018 – jeden z moich znajomych na fecebooku pisze o/do mnie: „Zawsze mówiłem, że jesteś paladynem!” (wielka sprawa, zważywszy, że: Paladyn (łac. palatinus, wł. paladino) – wybitny rycerz, wzór cnót rycerskich.)
 7. 4 XII 2018 – artykuły o wręczeniu mi honorowej odznaki „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” zostają umieszczone na stronach internetowych: Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa i facebooku Instytutu Językoznawstwa
 8. 11 XII 2019 r. – prof. dr hab. Jerzy Pogonowski pisze do mnie (w związku z usunięcie przeze mnie pewnych treści ze strony Zakładu Logiki Stosowanej UAM w Poznaniu):
  Szanowny Panie Profesorze,
  uprzejmie dziękuję, uważam, że postąpił Pan w sposób godny i odpowiedzialny.
  Z wyrazami szacunku, jp
  Przy okazji, gratuluję uzyskania odznaczenia za zasługi dla województwa wielkopolskiego.
 9. 28 II 2019 – na punkcie ksero w Collegium Novum dostrzegam kartkę z napisem: „Legowisko wygodne, piłeczki na przysmaki zajęły zabawą na długi czas. A banery wyborcze dzięki Panu W.L. [to o mnie – W.L.] osłaniają psiaki przed wiatrem. DZIĘKUJEMY!!!”
 10. 29 III 2019 – w notatce ze spotkania z tego dnia, Pani Dyrektor SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu Elżbieta Olszak, określiła mnie jako „nauczyciela cenionego, o dużych kompetencjach, posiadającego wysoką inteligencję„. Ponadto na tym spotkaniu stwierdza ona, że „mam wyrazisty charakter”, co poczytuję sobie jako komplement.
 11. W związku z przygotowaniem oprogramowania do automatycznego rozdziału środków finansowych w Instytucie, jak również z podanymi przeze mnie propozycjami modyfikacji algorytmu tego podziału, otrzymałem od prof. Piotra Nowaka podziękowania następującej treści:
  Widzę ogrom pracy, nie wiem, jak się zrewanżować? Z pewnością rozumiesz, że będę potrzebował trochę czasu, by się „nauczyć” obsługi tego dokumentu, muszę także przemyśleć Twoje sugestie (są sensowne, choć pewne wagi raczej wolę „spłaszczyć” – np. zmniejszyć różnicę pomiędzy zakładem europejskim i pozaeuropejskim). Po analizie poproszę Cię o korekty o elementy, których nie wprowadziłeś, a które sugerujesz i wówczas przyjrzę się temu raz jeszcze.
  Wielkie dzięki za to co dotychczas zrobiłeś.
  P.
 12. 10 V 2019 – Pani Dyrektor SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu, Elżbieta Olszak, w towarzystwie Michała Hurysza, chwali mnie, że jestem mądry i elokwentny
 13. 13 V 2019 – od maturzysty z Komornik otrzymuję podziękowanie za przygotowanie do pisemnej matury z matematyki (według jego obliczeń, zdał ją już w oparciu o same zadania zamknięte)
 14. 28 V 2019 – w związku z przyznaniem przez marszałka wielkopolskiego Ośrodkowi na jego 100-lecie odznaki „Zasłużony dla rozwoju województwa wielkopolskiego” (jest to zaszczytne wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego) – pani dyrektor Elżbieta Olszak podziękowała mi za moje zaangażowanie w tym względzie (wyjście z propozycją, przedstawienie jej dyrekcji): „Gratuluję Panu skuteczności działań. Dziękuję.” Otrzymuję tez gratulacje od Mateusza Hurysza: „Ekstra. Gratulacje za determinacje.”
 15. 29 V 2019 – w związku z rozesłaniem do wszystkich pracowników Ośrodka informacji o pozyskaniu dla Ośrodka odznaki „Zasłużony dla rozwoju województwa wielkopolskiego”, otrzymuję następujące pisma (podziękowania i gratulacje):
  – od Kamili Plewy: Dziękuję Włodek za tak piękne słowa i umieszczenie mojej skromnej osoby w tym zestawieniu zasług 🙂
  – od Mateusza Hurysza: Ku chwale Ojczyzny!
  – od Krystiana Reszela: witam, gratulacje, bardzo miła wiadomość, pozdrawiam
  – od Marka Frątczaka: Jakże to miłe i budujące. Dzięki za stosowne i skuteczne działania. Pozdrawiam serdecznie, MF
 16. 30 V 2019 – dzisiaj z kolei z okazji przyznania Ośrodkowi odznaki spłynęły do mnie następujące słowa:
  Panie Włodzimierzu,
  dziękuję za ważną informację, gratuluję pięknej inicjatywy i skuteczności w jej realizacji.
  pozdrawiam
  Teresa Kopeć
 17. 4 VI 2019 – kol. Mateusz Hurysz, niekwestionowany w Ośrodku ekspert ds. designu i image’u, daje mi w tej kategorii 10 p. na 10 🙂
 18. 12 VI 2019 – człowiek, z którym się mijałem na ul. Ratajczaka w Poznaniu (nie rozpoznany przeze mnie) wita mnie słowami: „Ale świetna ‚dizajnerskość’ Panie Profesorze!”. Nie powiem – było mi miło 🙂
 19. 20 VI 2019 – w związku z moją propozycją udziału nauczycieli Ośrodka w Familiadzie, poprzez dziennik otrzymuję następujący post: Super pomysł. Gratuluję inicjatywy. Mam nadzieję, że znajdą się chętni. pozdrawiam Teresa Kopeć
 20. 22 VI 2019 – wśród życzeń urodzinowych otrzymuję m.in.:
  – od uczennicy: „WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO SZ. P WŁODKU Z OKAZJI PANA DZISIEJSZYCH URODZIN. JA BARDZO Pana lubię ( :”
  – od byłej studentki: „Nigdy o Panu nie zapomnimy, niewielu jest takich wykładowców. Cały czas trzymam kciuki za Pana i wszystko, co robi Pan dla innych:)”
 21. 26 VII 2019 – w Witkowie uczestniczę w mszy ślubnej jednej z koleżanek z pracy (w Ośrodku). Podczas kazania ksiądz proboszcz dwukrotnie odnosi się do mnie per „pan profesor”
 22. 10 VIII 2019 – w TESCO w Komornikach jedna ze sprzedawczyń mówi do mnie: „Gdyby wszyscy byli tacy jak pan, to by było dobrze”
 23. 20 VIII 2019 – jeden z moich byłych uczniów (z SP 52 w Poznaniu) pisze do mnie: „Ja Pana doceniam. Pan był BOGIEM SZKOŁY. Inaczej – Pan był świetny”