2. Przedpoprzedni rok pracy

Aby pokazać jak bardzo dużo robię dla lokalnego środowiska, postanowiłem wyodrębnić ze swego życiorysu poprzedni rok (szkolny) i w miarę szczegółowo opisać, co w nim dobrego zrobiłem.

Otóż przez ten rok, oprócz pracy na UAM, poświęciłem się dydaktyce i wychowaniu uczniów w Technikum Energetycznym w Poznaniu (na 5/8 etatu, w okresie 1 IX – 30 VIII) i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza w Poznaniu (na 1/2 etatu, w okresie 25 IX – 30 VIII).

W technikum, wraz z rozpoczęciem pracy, otrzymuję mianowanie na stopień awansu nauczycielskiego „nauczyciel kontraktowy„.

W związku z tymi pracami (jak i z pracą na UAM) odbyłem szereg szkoleń, konferencji i seminariów, mających na celu doskonalenie mojego warsztatu pracy:

  1. Zagrożenie terrorystyczne na terenie szkoły (1 X, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia)
  2. Głos jako narzędzie pracy – zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy (4 X, SOSW im. Z. Tylewicza, Poznań; cel: zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy)
  3. Jak mówić i słuchać aby się porozumieć – sztuka dialogu; prowadzenie: dr Wojciech Laskowski z SWPS Poznań (14 XI, EMPIK – pl. Wolności, Poznań; cel: zdobycie umiejętności efektywnej komunikacji)
  4. Seven Principles of Talent Development: Preparing the Next Generation of Artists, Scientists and Leaders; prowadzenie: Rena F. Subotnik, PhD, członkini American Psychological Associantion, USA (25 XI, Akademia Muzyczna, Poznań; cel: zdobycie wiedzy i umiejętności na temat rozwoju talentu u uczniów)
  5. Mutyzm wybiórczy – założenia teoretyczne, pomoc uczniowi z mutyzmem wybiórczym (3 I, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: umożliwienie pomocy uczniom z mutyzmem wybiórczym, informacja jak z nimi pracować, komunikować się, egzekwować wiedzę)
  6. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych (11 II, UAM Poznań; cel: nabycie wiedzy i umiejętności na temat właściwego przetwarzania danych osobowych)
  7. Seminarium: Identyfikacja pochwały w oparciu o gatunek reaktywny i warstwę językową wypowiedzi (28 II, UAM Poznań; cel: właściwa komunikacja interpersonalna)
  8. Szkolenie: Problemy edukacyjne, społeczne i sensoryczne uczniów z uszkodzonym OUN (28 II, SOSW im. Z. Tylewicza, Poznań; cel: właściwe rozumienie i praca z uczniami z uszkodzonym OUN)
  9. Seminarium: Korpusowa analiza mowy używając narzędzi Clarin-PL; prowadzi: Danijel Koržinek (1 III, UAM Poznań; cel: rozwinięcie kompetencji w zakresie narzędzi badawczych humanistyki cyfrowej))
  10. Szkolenie: W jaki sposób uświadamiać młodzież w zakresie seksualności i dojrzewania? (14 III, SOSW im. Z. Tylewicza, Poznań; cel: zapoznanie się z właściwymi sposobami uświadamiania młodzieży w zakresie seksualności i dojrzewania)
  11. 4,5 godzinny wykład szkoleniowy z zakresu wspierania studentów z zespołem Aspergera w edukacji na poziomie szkół wyższych (21 III, UAM Poznań; cel: zapoznanie się z właściwymi sposobami wspierania uczniów z zespołem Aspergera)
  12. Seminarium: Matematyka, logika, filozofia, język i piękno w pracach Grega Chaitina i jego żony Virginii (28 III, UAM Poznań; prowadzenie własne)

Ja z moim bezpośrednim przełożonym na UAM – prof. dr hab. Władysławem Zabrockim 

  1. Konferencja: Język w Poznaniu (13 IV, UAM Poznań; cel: poszerzenie kompetencji językowych)
  2. Szkolenie z zakresu procedur i przebiegu egzaminu maturalnego (24 IV, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: właściwe przeprowadzanie egzaminu maturalnego)
  3. Seminarium: O rywalizacji języków wędrowców i osiadłych (16 V, UAM Poznań; cel: poszerzenie kompetencji językowych)
  4. Szkolenie z procedur egzaminu zawodowego w kwalifikacjach (18 VI, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: właściwe przeprowadzanie egzaminu zawodowego w kwalifikacjach)
  5. Seminarium: Niezawodny sposób na to, jak stać się bogatym (analiza trójdrogowa), (20 VI, UAM Poznań; prowadzenie własne)

Poza tym – a może właściwie przede wszystkim – zrobiłem studia podyplomowe w zakresie „Pedagogiki leczniczej”, które zakończyłem z oceną bardzo dobrą.

W związku z pracą na UAM:

  1. 23 I 2018 – wraz z dwoma współpracownikami, przekazałem na rzecz Zakładu Logiki Stosowanej ekran do rzutnika
  2. 16 II 2018 – moja studentka Paulina Klimek z powodzeniem broni napisaną pod moim kierownictwem pracę licencjacką zatytułowaną „Sposoby przekazywania informacji i komunikowania się w subkulturze hip-hop”
  3. 20 II 2018 – uczestniczę w XXXVIII LO w spotkaniu inaugurującym jego współpracę z Wydziałem Neofilolofii UAM
  4. 21 III 2018 – przekazałem Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz tamtejszym studentom ponad 100 książek z zakresu matematyki i informatyki.

W SOSW w Poznaniu:

  1. na ręce Dyrekcji złożyłem propozycję wykorzystanie słowa „jakość” (jako złożonego z końcowych liter opisujących wartości szkoły) w brandingu szkoły (rozwóJ + współpracA + szacuneK + bezpieczeństwO + sprawiedliwoŚĆ = JAKOŚĆ),
  2. 6 VI wraz z Mateuszem Huryszem, złożyłem na ręce Pani Dyrektor gotowy wniosek o przyznanie szkole (na jej stulecie) odznaczenia „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego”, wraz z propozycją złożenia analogicznego wniosku dla Patrona, jak i propozycją starania się o grant dla szkoły dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
  3. nieodpłatnie przekazałem Szkole: 2 książki (4 i 18 XII), 2 mapy ścienne (24 XI – mapę Polski, 23 III – mapę świata), plakaty nieba (6 II),
  4. przekazałem swoje materiały do organizacji w Ośrodku: 23 XI – Dnia Kanady, 22 III – Dnia stanu wojennego,
  5. 13 III nieodpłatnie przekazałem SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu przygotowaną przez siebie stronę http://www.pearltrees.com/soswtylewicza,
  6. 3, 4, 16 i 17 III – bezpłatnie przeprowadziłem kurs maturalny w Ośrodku,
  7. na moje zaproszenie w Ośrodku spotkali się z młodzieżą goście (tzw. „ciekawi ludzie”): 23 III 2018 – Asyryjczyk Michael Abdalla, 23 IV 2018 – Krzysztof Szymoniak, 23 V 2018 – Indonezyjczyk Teija Gumilar,
  8. 4 V – byłem członkiem komisji maturalnej,
  9. 27 VIII 2018 – podpisuję umowę na cały etat na czas nieokreślony, z równoczesnym uzyskaniem awansu zawodowego na stanowisko „nauczyciel mianowany”
  10. 29 VIII 2018 – uczestniczę w obradach komisji uczczenia 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
  11. 30 VIII 2018 – przewodniczę w obradach komisji nauczania wewnątrzszkolnego
  12. 31 VIII 2018 – na radzie pedagogicznej deklaruję, że chcę być opiekunem Samorządu Szkolnego oraz zrobić ewaluację osiągnięć uczniów za mijający rok szkolny.

W Technikum Energetycznym

  1. 12 III 2018 – zorganizowałem ogólnoszkolny Dzień Matematyki (z okazji światowego Dnia Matematyki)
  2. 21 III 2018 – z moją pomocą w Technikum Energetycznym w Poznaniu odbyło się przedstawienie „Moralność pani Dulskiej”
  3. 25 III 2018 – aktywnie uczestniczyłem w Targach Edukacyjnych
  4. 27 IV 2018 – uczestniczę w zakończeniu roku szkolnego dla klas maturalnych (w jednej z klas 3. do dzisiaj byłem nauczycielem matematyki)
  5. 4 VI 2018 – znalazłem swojego ojca na spisie uczniów szkoły, w której pracuję (http://www.zse-1.edu.pl/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=82, tam: wydział elektryczny, pozycja 59)
  6. 8 V 2018 – byłem członkiem komisji maturalnej

W firmie Profi-lingua (a po konsolidacji – w Empiku) prowadziłem całoroczny kurs maturalny z matematyki (w zakresie rozszerzonym), jak również (24 III 2018) przeprowadzam egzamin MOCK CAE

W XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu najpierw (4 X) przeprowadziłem na auli wykład z zakresu lingwistyki matematycznej,

a następnie prowadziłem cotygodniowe zajęcia koła lingwistyki matematycznej, wzbogacone o zagadnienia z logiki lingwistycznej. Zainicjowałem też i uczestniczył w zorganizowaniu współpracy tejże szkoły z Wydziałem Neofilologii UAM w Poznaniu (w wyniku czego współpraca ta miała miejsce przez cały II semestr obecnego roku szkolnego i zapewne będzie kontynuowana w kolejnych latach).

Moja aktywność kulturalna i duchowa:

  1. 29 XI 2017 – jestem na spotkaniu z ks. Adamem Bonieckim https://www.facebook.com/pg/maltafestivalpoznan/photos/?tab=album&album_id=1857903670906121 (znajdziesz mnie w pierwszym rzędzie i przy stoliku). Więcej o tym spotkaniu – w materiale http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22715440,ks-adam-boniecki-o-polskim-kosciele-zderzenie-z-instytucja.html
  2. 8 III 2018 – jestem w Teatrze Nowym w Poznaniu na spektaklu „Wiśniowy sad” Czechowa w reżyserii Cywińskiej
  3. 19 III 2018 – uczestniczę w Koncercie rektorskim w Auli Lubrańskiego na UAM
  4. 21 III 2018 – w Technikum Energetycznym uczestniczę w przedstawienie „Moralność pani Dulskiej”
  5. 22 III 2018 – jestem w Teatrze Nowym w Poznaniu na spektaklu „Iwona, księżniczka Burgunda” Różewicza
  6. 31 V 2018 – dając wyraz swojej wierze, biorę udział w uroczystościach Bożego Ciała (w tym w procesji)

Otrzymane podziękowania i gratulacje:

  1. 25 XI 2017 – Empik wysyła mi podziękowanie za doposażenie 10.000 bibliotek 🙂
  2. 16 V 2018 – przyszedł do mnie mail zatytułowany „Gratulacje!”, o następującej treści: „Panie Profesorze, gratuluję polityki jawności wykonanej przez Pana! Z interesowaniem czytam wpisy i załączniki na stronie. Bardzo ważne jest się nie bać, a Pan daje świetny przykład. Pozdrawiam serdecznie” + podpis od jednej Pani Profesor z UAM
  3. 17 V 2018 – spłynęły do mnie na piśmie podziękowania i słowa uznania za pracę, którą wykonuję na rzecz Instytutu („Włodek, podziwiam cię. [Za to że działasz] Merytorycznie i odważnie.”, „Włodek robi super robotę”, „ja również dziękuję Włodkowi”)
  4. 5 VI 2018 – od jednej z matek uczniów z Technikum Energetycznego z Poznaniu, otrzymuję następujący post: „Szanowny Panie, bardzo dziękuje za motywowanie [imię ucznia]. Widzę oceny i serce rośnie 🙂 Bardzo, bardzo dziękuje za całą Pana pracę wykonaną nad moim synem. Dzięki m.in. Pana podejściu nie traci wiary że wyjdzie z tych 6 zagrożeń, które sobie sam zafundował. Pozdrawiam serdecznie [podpis rodzica]”
  5. 10 VI 2018 – otrzymuję nagrodę w postaci medalu i oklasków za swoją działalność (w mailu)
  6. 13 VI 2018 – przychodzą do mnie gratulacje za 1) wysłanie 3 listów 12 VI do pracownic UAM oraz 2) uzyskanego wyniku z Mensy: „Te pisma o terroryzowaniu na radzie i służeniu pomocą są BOSKIE. Przy okazji – gratuluję prof. Lapisowi wyników z Mensy.”; „Prof. Lapis mistrzem odważnej, wyważonej i niesamowicie inteligentnej riposty! :)”; teraz tylko odnośnie wyniku testu Mensy: „Wow! Gratuluję!”; „Gratulacje”
  7. 15 VI 2018 – odbieram osobiste gratulacje od Pani Dziekan Aldony Sopaty za sukces na teście Mensy („Szanowny Panie Profesorze, gratulując Panu Profesorowi sukcesu”); gratulacje przychodzą też od Pani Dyrektor SOSW im Z. Tylewicza w Poznaniu („Podziwiam i gratuluję ???”). Żadnej z tych osób nie informowałem o swoim sukcesie, a mimo to mi gratulują 🙂 Jak widać: dobre wieści szeroko i szybko się rozchodzą
  8. 24 VIII 2018 – od jednego z mieszkańców gminy Komorniki na FB-Messengerze otrzymuję informację: „Witam miło mi poznać legendarnego Pana Włodzimierza” – to już jestem legendarny 🙂

W czasie tegorocznych wakacji letnich pracowałem nad kilkoma kolejnymi swymi książkami:

  • trzema dotyczącymi logiki – „Tryptykiem logicznym„, przy czym dwie z nich ukończyłem („Dowcipy logiczne” i „Anegdoty logiczne„), a nad trzecią jeszcze opracuję („Cytaty i sentencje logiczne„)
  • trzema dotyczącymi wyjątku i wyjątkowości – „Wyjątkowym tryptykiem„; tu też nad jedną książką jeszcze pracuję („Wyjątkowa książka” – o wyjątku), a dwie już  ukończyłem („Jeszcze bardziej wyjątkowa książka” – o wyjątkowości, „Wyjątkowo wyjątkowa książka” – o wyjątku i wyjątkowości)
  • jednej dotyczącej dystynktywności („Antropologia dystynktrywności„)– jest to moja praca profesorska,
  • jak i jednej dotyczącej osoby mojego dziadka Jana Lapisa – komendanta Cywilnej Obrony Kłecka w 1939 r., rozstrzelanego przez hitlerowców 11 XI 1939 r. – „Jan Lapis – komendant cywilnej obrony Kłecka w 1939 r.„; mam zamiar ją wydać za rok – na 80 rocznicę tejże obrony (poniżej – okładka tej książki oraz okładka beletrystycznej książki „Miasto Króla” poświęcona obronie Kłecka w 1939 r. wraz z dedykacją dla mnie od Autora)

W tym roku sporo też poświęciłem czasu i energii przywróceniu właściwych stosunków w Instytucie Językoznawstwa (a więc w podstawowym miejscu mojej pracy).

Jak więc widać – „nie zasypiam gruszek w popiele” 🙂

„Aktywność – to moje drugie (a właściwie trzecie, bo na drugie mam Antoni) imię 😉

W wyniku przeprowadzonego 27 V br. w Poznaniu przez Stowarzyszenie Mensa Polska testu na inteligencję, okazało się, że mam 159 IQ w skali Cattella, który to wynik uzyskuje górne 1 % populacji, jak i klasyfikuje mnie do wstąpienia do tego stowarzyszenia:

Oznacza to,  że w swym życiu i działaniu nie marnuję nie tylko danego mi talentu, ale i posiadanej nietuzinkowej inteligencji 🙂

Na koniec dwie informacje z 29 VIII 2018:

  1. prezes Fundacji Nauka Polska (http://www.krs-online.com.pl/fundacja-nauka-polska-krs-10330910.html) – pani Joanna Gruba, poinformowała mnie, że fundacja ta w dniu dzisiejszym wystąpiła o przyznanie mi Odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” (https://www.umww.pl/odznaka-honorowa). Miła informacja 🙂
  2. podpisałem Petycję (https://podpisz.to/petycja/petycja-do-prezydenta-poznania-pana-jacka-jaskowiaka-w-sprawie-wsparcia-dla-kawiarni-dobra-zatrudniajacej-osoby-niepelnosprawne,355?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul) do Prezydenta Poznania – Pana Jacka Jaśkowiaka w sprawie wsparcia dla Kawiarni Dobra zatrudniającej osoby niepełnosprawne