4. Fundacja Nauka Polska

Jestem wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego jak tylko dostrzegłem, że wielu osobom blokuje się habilitację, z uwagi na względy pozamerytoryczne, czy też bez żadnego sprecyzowanego powodu, choć sam mam habilitację (a więc nie musiałoby mi już na tym zależeć), to jednak postanowiłem im pomóc. W związku z tym

W wyniku tych działań powstał:

  • najpierw „dekalog zmian w nauce” (http://habilitacja.eu/index.php/ankieta)
  • a następnie – w oparciu niego – niezależny projekt środowisk akademickich nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, gdzie promujemy przejrzyste funkcjonowanie uczelni i zobiektyzowane ocenianie i promowanie pracowników naukowych.

W oparciu o dostarczone przeze mnie prezes tejże fundacji informacje o mnie, fundacja ta „z przyjemnością i z pełnym przekonaniem” zarekomendowała mnie do nagrody (jakiej – żeby nie zapeszać – póki co zachowam w tajemnicy).