4. Ostatni rok pracy

Aby pokazać jak bardzo dużo robię dla lokalnego środowiska, postanowiłem wyodrębnić ze swego życiorysu ostatni rok (szkolny) i w miarę szczegółowo opisać, co w nim dobrego zrobiłem.

Otóż przez ten rok, oprócz pracy na UAM, poświęciłem się dydaktyce i wychowaniu uczniów w Technikum Energetycznym w Poznaniu (na 5/8 etatu) i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza w Poznaniu (na 1/2 etatu).

W związku z tymi pracami (jak i z pracą na UAM) odbyłem szereg szkoleń, konferencji i seminariów, mających na celu doskonalenie mojego warsztatu pracy:

 1. Zagrożenie terrorystyczne na terenie szkoły (1 X, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia)
 2. Głos jako narzędzie pracy – zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy (4 X, SOSW im. Z. Tylewicza, Poznań; cel: zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy)
 3. Jak mówić i słuchać aby się porozumieć – sztuka dialogu; prowadzenie: dr Wojciech Laskowski z SWPS Poznań (14 XI, EMPIK – pl. Wolności, Poznań; cel: zdobycie umiejętności efektywnej komunikacji)
 4. Seven Principles of Talent Development: Preparing the Next Generation of Artists, Scientists and Leaders; prowadzenie: Rena F. Subotnik, PhD, członkini American Psychological Associantion, USA (25 XI, Akademia Muzyczna, Poznań; cel: zdobycie wiedzy i umiejętności na temat rozwoju talentu u uczniów)
 5. Mutyzm wybiórczy – założenia teoretyczne, pomoc uczniowi z mutyzmem wybiórczym (3 I, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: umożliwienie pomocy uczniom z mutyzmem wybiórczym, informacja jak z nimi pracować, komunikować się, egzekwować wiedzę)
 6. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych (11 II, UAM Poznań; cel: nabycie wiedzy i umiejętności na temat właściwego przetwarzania danych osobowych)
 7. Seminarium: Identyfikacja pochwały w oparciu o gatunek reaktywny i warstwę językową wypowiedzi (28 II, UAM Poznań; cel: właściwa komunikacja interpersonalna)
 8. Szkolenie: Problemy edukacyjne, społeczne i sensoryczne uczniów z uszkodzonym OUN (28 II, SOSW im. Z. Tylewicza, Poznań; cel: właściwe rozumienie i praca z uczniami z uszkodzonym OUN)
 9. Szkolenie: W jaki sposób uświadamiać młodzież w zakresie seksualności i dojrzewania? (14 III, SOSW im. Z. Tylewicza, Poznań; cel: zapoznanie się z właściwymi sposobami uświadamiania młodzieży w zakresie seksualności i dojrzewania)
 10. 4,5 godzinny wykład szkoleniowy z zakresu wspierania studentów z zespołem Aspergera w edukacji na poziomie szkół wyższych (21 III, UAM Poznań; cel: zapoznanie się z właściwymi sposobami wspierania uczniów z zespołem Aspergera)
 11. Seminarium: Matematyka, logika, filozofia, język i piękno w pracach Grega Chaitina i jego żony Virginii (28 III, UAM Poznań; cel: poszerzenie wiedzy o języku i pięknie matematyki, logiki i filozofii, by móc je właściwie przekazywać uczniom)

Ja z moim bezpośrednim przełożonym na UAM – prof. dr hab. Władysławem Zabrockim 

 1. Konferencja: Język w Poznaniu (13 IV, UAM Poznań; cel: poszerzenie kompetencji językowych)
 2. Szkolenie z zakresu procedur i przebiegu egzaminu maturalnego (24 IV, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: właściwe przeprowadzanie egzaminu maturalnego)
 3. Seminarium: O rywalizacji języków wędrowców i osiadłych (16 V, UAM Poznań; cel: poszerzenie kompetencji językowych)
 4. Szkolenie z procedur egzaminu zawodowego w kwalifikacjach (18 VI, Technikum Energetyczne, Poznań; cel: właściwe przeprowadzanie egzaminu zawodowego w kwalifikacjach)

Poza tym – a może właściwie przede wszystkim – zrobiłem studia podyplomowe w zakresie „Pedagogiki leczniczej”, które zakończyłem z oceną bardzo dobrą.

 

W SOSW w Poznaniu:

 1. na ręce Dyrekcji złożyłem propozycję wykorzystanie słowa „jakość” (jako złożonego z końcowych liter opisujących wartości szkoły) w brandingu szkoły (rozwóJ + współpracA + szacuneK + bezpieczeństwO + sprawiedliwoŚĆ = JAKOŚĆ),
 2. 6 VI wraz z Mateuszem Huryszem, złożyłem na ręce Pani Dyrektor gotowy wniosek o przyznanie szkole (na jej stulecie) odznaczenia „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego”, wraz z propozycją złożenia analogicznego wniosku dla Patrona, jak i propozycją starania się o grant dla szkoły dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 3. nieodpłatnie przekazałem Szkole: 2 książki (4 i 18 XII), 2 mapy ścienne (24 XI – mapę Polski, 23 III – mapę świata), plakaty nieba (6 II),
 4. przekazałem swoje materiały do organizacji w Ośrodku: 23 XI – Dnia Kanady, 22 III – Dnia stanu wojennego,
 5. 13 III nieodpłatnie przekazałem SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu przygotowaną przez siebie stronę http://www.pearltrees.com/soswtylewicza,
 6. 3, 4, 16 i 17 III – bezpłatnie przeprowadziłem kurs maturalny w Ośrodku,
 7. na moje zaproszenie w Ośrodku spotkali się z młodzieżą goście (tzw. „ciekawi ludzie”): 23 III 2018 – Asyryjczyk Michael Abdalla, 23 IV 2018 – Krzysztof Szymoniak, 23 V 2018 – Indonezyjczyk Teija Gumilar,
 8. 4 V – byłem członkiem komisji maturalnej.

W Technikum energetycznym 12 III zorganizowałem ogólnoszkolny Dzień Matematyki (z okazji światowego Dnia Matematyki)

W firmie Profi-lingua (a po konsolidacji – w Empiku) prowadziłem całoroczny kurs maturalny z matematyki (w zakresie rozszerzonym).

W XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu najpierw (4 X) przeprowadziłem na auli wykład z zakresu lingwistyki matematycznej,

 

a następnie prowadziłem cotygodniowe zajęcia koła lingwistyki matematycznej, wzbogacone o zagadnienia z logiki lingwistycznej. Zainicjowałem też i uczestniczył w zorganizowaniu współpracy tejże szkoły z Wydziałem Neofilologii UAM w Poznaniu (w wyniku czego współpraca ta miała miejsce przez cały II semestr obecnego roku szkolnego i zapewne będzie kontynuowana w kolejnych latach).

W czasie tegorocznych wakacji letnich pracowałem nad kilkoma kolejnymi swymi książkami:

 • trzema dotyczącymi logiki – „Tryptykiem logicznym„, przy czym dwie z nich ukończyłem („Dowcipy logiczne” i „Anegdoty logiczne„), a nad trzecią jeszcze opracuję („Cytaty i sentencje logiczne„)
 • trzema dotyczącymi wyjątku i wyjątkowości – „Wyjątkowym tryptykiem„; tu też nad jedną książką jeszcze pracuję („Wyjątkowa książka” – o wyjątku), a dwie już  ukończyłem („Jeszcze bardziej wyjątkowa książka” – o wyjątkowości, „Wyjątkowo wyjątkowa książka” – o wyjątku i wyjątkowości)
 • jednej dotyczącej dystynktywności („Antropologia dystynktrywności„)– jest to moja praca profesorska,
 • jak i jednej dotyczącej osoby mojego dziadka Jana Lapisa – komendanta Cywilnej Obrony Kłecka w 1939 r., rozstrzelanego przez hitlerowców 11 XI 1939 r. – „Jan Lapis – komendant cywilnej obrony Kłecka w 1939 r.„; mam zamiar ją wydać za rok – na 80 rocznicę tejże obrony (poniżej – okładka tej książki oraz okładka beletrystycznej książki „Miasto Króla” poświęcona obronie Kłecka w 1939 r. wraz z dedykacją dla mnie od Autora)

W tym roku sporo też poświęciłem czasu i energii przywróceniu właściwych stosunków w Instytucie Językoznawstwa (a więc w podstawowym miejscu mojej pracy) – zobacz szczegóły: http://logic.amu.edu.pl/index.php/Włdzimierz_Lapis_-_Aktualności/aktywności.

Jak więc widać – „nie zasypiam gruszek w popiele” 🙂

„Aktywność – to moje drugie (a właściwie trzecie, bo na drugie mam Antoni) imię 😉

Na koniec dodam tu, że w wyniku przeprowadzonego 27 V br. w Poznaniu przez Stowarzyszenie Mensa Polska testu na inteligencję, okazało się, że mam 159 IQ w skali Cattella, który to wynik uzyskuje górne 1 % populacji, jak i klasyfikuje mnie do wstąpienia do tego stowarzyszenia:

Oznacza to,  że w swym życiu i działaniu nie marnuję nie tylko danego mi talentu, ale i posiadanej nietuzinkowej inteligencji 🙂